Jumat, 21 Februari 2014

Pemrograman PWM dengan CV Avr

http://arduino.cc/
Assalamualaikum...

Kali ini kita akan bahas pwm,apa itu pwm?

PWM adalah sinyal kontak yang berfungsi untuk mengatur tegangan.Gampangnya, kalau kita punya batari 5v lalu yang mau dipakai 3v maka kita harus kurangi, caranya yaitu dengan dihubungkan lalu diputus secara terus menerus dengan kecepatab tertentu, sehingga didapat output yang diinginkan.

Monggo disimak programnya.....


#include 
#include 
#include 
#include 
// Declare your global variables here
int i; 
unsigned char tempat[5];
void main(void)
{

PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x30;

TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;


TCCR1A=0xA3;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x02;
OCR1AL=0xFF;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;


ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;


MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

TIMSK=0x00;


UCSRB=0x00;


ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;


ADCSRA=0x00;


SPCR=0x00;


TWCR=0x00;

lcd_init(16);
   lcd_clear();
   for(i=0;i<=255;i++)
   {
    OCR1A=i;
    lcd_gotoxy(0,0);
    sprintf(tempat,"%d",i);
    lcd_puts(tempat);
    delay_ms(10);
   } 
   }Monggo rangkaiannya.....Monggo simulasinya.....Sekian ya, semoga berguna,---

Wassalamualaykum.....